سایت baby ac هوش مصنوعی: پیش بینی چهره نوزاد

وب سایت babyAC از تکنولوژی هوش مصنوعی برای پیش بینی چهره نوزاد استفاده می کند. کاربران می توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را برای مصارف شخصی و تجاری دانلود و استفاده کنند با این وجود با برخی محدودیت ها. این وب سایت استفاده از تصاویر هوش مصنوعی برای مصارف غیر قانونی، غیر اخلاقی …

Continue reading