هوش مصنوعی Emo

در این مقاله میخواهیم به سیستم نوآورانه هوش مصنوعی EMO از شرکت Alibaba اشاره کنیم. این سیستم با استفاده از رویکرد مستقیم تبدیل صدا به ویدئو، قابلیت ایجاد ویدئوهایی زنده از افراد در عکس‌های پرتره را دارد، به گونه‌ای که گویی آنها در حال صحبت یا خواندن هستند. از طرح‌ریزی چهره‌های انیمیشنی با احساسات انسانی …

Continue reading