هوش مصنوعی figma ai

Figma AI، مجموعه‌ای از قابلیت‌های هوش مصنوعی است که با هدف افزایش خلاقیت و کارایی در فرآیند طراحی ایجاد شده‌اند. این ویژگی‌ها با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (third-party) اجرا می‌شوند و بر روی فایل‌های خصوصی Figma یا داده‌های مشتریان آموزش ندیده‌اند. در این مقاله، به بررسی نحوه بهبود جستجوی بصری و دارایی‌ها با استفاده …

Continue reading