Hugging Face هوش مصنوعی

در این مقاله به بررسی Hugging Face به عنوان یک پلتفرمی برای توسعه و گسترش یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی میپردازیم ،که به کاربران کمک می‌کند تا مدل‌های یادگیری ماشین را ساخته، پیاده‌سازی و آموزش دهند. این پلتفرم زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند تا هوش مصنوعی را در برنامه‌های زنده اجرا و پیاده‌سازی کنید. …

Continue reading