تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی؛ عناصر اصلی استراتژی محتوا

فیلیپ کاتلر می‌گوید: شرکت‌های خوب، نیازها را برآورده می‌کنند، در حالی که شرکت‌های بزرگ، بازارها را ایجاد می‌کنند. پس برای آنکه بازار فروش را در ید قبضه خویش قرار دهید، می‌بایست هر چه زودتر به ارائه راهکارهایی باشید تا به فروش موفق دست یابید. اگر بتوانید بازار را تسخیر خویش گردانید، می‌توانید به فکر تحقق رویاپردازی‌های …

بیشتر بخوانید