معرفی هوش مصنوعی perplexity و تفاوت آن با chatgpt

 هوش مصنوعی Perplexity ، با توصیف خود به عنوان “چاقوی سویسی برای کشف اطلاعات و کنجکاوی”، راه حلی نوآورانه را ارائه می‌دهد که قابلیت‌های ChatGPT و جستجوی گوگل را ترکیب می‌کند، بدون آنکه جایگزین مستقیمی برای هیچ یک باشد. این موتور جستجوی توانمند، که همچون یک چت‌بات عمل می‌کند، به کاربران امکان می‌دهد سوالاتی را …

بیشتر بخوانید